Sùi mào gà giai đoạn đầu có tự chữa khỏi được không?