Bị bệnh sùi mào gà có tự hết và tự khỏi được không vậy?