Bị bệnh sùi mào gà có ngứa không? Các giai đoạn phát triển