Đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi? Có đau, để lại sẹo không?