VDRL là gì và có ý nghĩa chẩn đoán bệnh giang mai như thế nào?