Mình bị bệnh sùi mào gà có quan hệ được không và kiêng bao lâu?