Mụn giộp sinh dục là gì

Mụn giộp sinh dục là STD do hai loại vi rút gây ra. Các vi rút này được gọi là herpes simplex loại 1 và herpes simplex loại 2.

Read more...